สิ่งที่ไม่ควรทำเวลาไปวัดเมื่อท่องเที่ยวกาญจนบุรี

เที่ยวเมืองกาญจน์

เที่ยวเมืองกาญจน์

กาญจนบุรีถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัดตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งเมื่อท่องเที่ยวกาญจนบุรีจะต้องแวะเข้าไปเที่ยวชมวัดอย่างน้อยหนึ่งแห่ง แต่เมื่อเข้าวัดแล้ว หลายคนมีความรู้ว่าไปท่องเที่ยว จึงมีการปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ดังนั้นวันนี้เราจึงมีสิ่งที่ไม่ควรทำในการเข้าชมวัด

1.ส่งเสียงดัง

วัดบางวัดยังมีพระสงฆ์ทำการจำพรรษาอยู่ ดังนั้นเมื่อเข้าไปเยี่ยมชมวัดแล้ว ควรงดส่งเสียดัง เพราะเสียงดังอาจจะไปรบกวนการทำศาสนกิจของพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด ทำให้เสียสมาธิ หากต้องการพูดคุยกัน ควรพูดคุยด้วยเสียงเบา ๆ และคุยกันในระยะใกล้ เพื่อลดความดังของเสียงให้น้อยลง

2.ห้ามหยิบจับ

วัดทุกแห่งจะมีพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ทั่วไป ซึ่งบางชิ้นสามารถทำการจับหรือสัมผัสได้ แต่บางชิ้นมีการห้ามจับหรือสัมผัส ดังนั้นก่อนที่จะทำการหยิบจับสิ่งใดในวัด ควรดูป้ายว่ามีระบุการห้ามจับหรือสัมผัสหรือไม่ หากมีก็ไม่ควรที่จะทำการสัมผัส เพื่อเป็นการเคารพและให้เกียรติกับสถานที่

3.ห้ามทิ้งขยะ

วัดบางแห่งมีการตั้งถังขยะไว้สำหรับรองรับขยะของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม แต่บางแห่งไม่มีการตั้งถังขยะ เนื่องจากไม่มีผู้ที่ดูแลทำความสะอาดเกี่ยวกับขยะ ดังนั้นเมื่อเข้าไปเที่ยวหากไม่มีถังขยะก็ไม่ควรทิ้งขยะภายในวัด ให้เก็บขยะมาทิ้งถังขยะด้านนอกแทน

การท่องเที่ยวกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกชมอยู่มากมาย โดยเฉพาะวัดที่มีความสวยงามที่ไม่ควรพลาด แต่เมื่อเข้าชมแล้วก็ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วย